Obchodní podmínky


I. OBECNÉ INFORMACE

Internetový obchod http://www.dumhracek.cz/ je provozován společností

TOMTOYS LIMITED

71 Queen Victoria Street
WC4V 4BE London, England

Registrační číslo: 09275150


ZASÍLATEL:
SÍDLO FIRMY / KONTAKTNÍ ADRESA:

BALVARO LIMITED odštěpný závod
Korunní 1039
251 68 Kamenice

IČ: 047 69 139
Není plátce DPH

Vedoucí organizační složky (odpovědný vedoucí): Matthew Matula

Zákaznická linka:
Po - Pá: 8:00 - 17:00

Telefon: +420 731 690 307

E-mail: info@dumhracek.cz

Číslo bankovního účtu: ................ vedený bankou Fio banka, a. s.

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77269 a prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dumhracek.cz.


REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ / VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ / CENTRÁLNÍ SKLAD:
BALVARO LIMITED odštěpný závod
Korunní 1039
251 68 Kamenice


Provozní doba: 8:00 - 17:00

E-mail:  info@dumhracek.cz

 

II. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dodací podmínky

Vybrané zboží bude kupujícímu doručeno v časovém rozmezí 2 - 5 dnů od přijetí objednávky od kupujícího prodávajícím, a to v závislosti na zvoleném způsobu dodání.


Dodání ZDARMA u zásilek s hodnotou nad 2 000 Kč (80 Eur) včetně DPH. Platí pouze po České a Slovenské republice.Možnosti dodání

 

DPD - Expresní balíková služba cena 99,- Kč, dobríka + 20 Kč

- SMS a email o doručení zásilky den předem

- interaktivní SMS v den doručení s přibližným časem příjezdu kurýra

- pokud příjemci nevyhovuje čas či den doručení, může jej jednoduše změnit odpovědí na SMS nebo e-mailem

- telefonický kontakt kurýrme v případě, že se jedná o zásilku na dobírku

- při prvním neúspěšném doručení následuje druhý den bezplatný pokus o znovudoručení zásilky

- platba: v hotovosti nebo platební kartou přímo kurýrovi DPD


Osobní odběr - Zdarma. Na základě objednávky bude zákazník prostřednictvím emailu a SMS vyzván k odběru.

Odběrné místo: Korunní 1039, 25168 Kamenice.

 

Odběrné místo - Cena 69 Kč na území České republiky (3 EUR na území Slovenské republiky). Na základě objednávky bude zákazník prostřednictvím SMS vyzván k odběru.

Na odběrná místa lze podat balíky pouze do obvodu 120 cm (součet tří stran) a do maximální hmotnosti 5 kg. Při přesáhnutí daných hodnot je naúčtován příplatek 70 Kč (3 Eur) nebo balíček bude zaslán kurýrní službou za 119 Kč (5,9 Eur).

 

Informace ohledně kontaktních údajů, možnosti platby, mapy a otevírací doby naleznete na www.zasilkovna.cz

 

GLS - Expresní balíková služba cena 169 Kč (platí pro území Slovenské republiky).

- Dodání do 2-4 pracovních dnů. 

- Pokud Vás zásilková služba nezastihne doma máte nárok u přepravní společnosti urgovat znovu doručení. 


Více informací naleznete n
www.gls-group.eu. Ceny zboží budou přepočítány z Korun českých na Euro aktuálním kurzem vyhlášeným Českou národní bankou v den vystavení faktury.

 

 

2. Platební podmínky

Dobírka - platíte při převzetí zboží.

Platba předem - bankovním převodem

Osobní odběr - platíte v hotovosti při převzetí zboží

 

III. REKLAMACE

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními: § 1914 až 1925, § 2009 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě vztahu kupujícího a podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

1/ Poškozené zboží přepravou

Pokud zásilka jeví viditelné poškození, prosíme, nepřebírejte zásilku nebo ji otevřete přímo před kurýrem a sepište s ním protokol o poškození.

 

Pokud byl obal nepoškozený, ale zboží uvnitř bylo poškozené přepravou, tak nás neváhejte ihned kontaktovat na reklamační oddělení. Doporučujeme veškeré reklamace hlásit písemně a do přílohy vložit příslušnou fotodokumentaci. Reklamaci je potřeba uplatit nejpozději do 3 dne po dni doručení zboží u přepravní společnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme reklamaci nahlásit naší firmě na reklamační oddělení nejpozději do 2 dnů po dni doručení.

 

2/ Reklamace zboží v záruční době

Reklamaci oznamte neprodleně na reklamační oddělení (doporučujeme písemně), vždy je potřeba uvést popis závady a číslo daňového dokladu, na který bylo zboží zakoupeno.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, které bude kupujícímu zasláno na jeho email, který uvedl v objednávce nebo z kterého písemně  oznamoval reklamaci zboží

K reklamovanému zboží je potřeba uvést popis vady výrobku a jakým způsobem se projevuje. Dále je potřeba uvést číslo daňového dokladu – faktury, na základě kterého kupující zboží od prodávajícího zakoupil.

 

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je u fyzických osob 30 dnů. Reklamační lhůta počíná běžet ode dne následujícího od uplatnění reklamace. U právnických osob není určena zákonná lhůta, ale společnost BALVARO LIMITED odštěpný závod se snaží dodržovat stejnou lhůtu jako je určeno u reklamací fyzických osob. Zákonem stanovenou lhůtu lze ve výjimečných situacích prodloužit na základě domluvy mezi kupujícím a prodávajícím, a to až na 60 dnů.

 

Reklamované zboží zašle kupující na reklamační oddělení BALVARO LIMITED odštěpný závod. Jeho adresa je uvedena vždy na faktuře nebo v nákupním řádu na www.dumhracek.cz.

Přiměřené náklady na dopravu budou kupujícímu vyplaceny v případě, že reklamace bude uznána a bude kupujícím doložena účtenka za poštovné atd. na adresu: info@dumhracek.cz.

Nelze reklamovat dárky připojené k objednávce nebo k položce.

 

IV. VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, počínaje od následujícího dne od převzetí zboží.  Lhůta se vztahuje i na zboží, které bylo osobně převzato. Informaci  o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat nebo přinést osobně na reklamační adresu BALVARO LIMITED odštěpný závod. V případě osobního odběru na některém z odběrných míst lze zboží vrátit prodávajícímu přes dané odběrné místo (tuto skutečnost je potřeba nejdříve nahlásit společnosti BALVARO LIMITED odštěpný závod, která musí tuto skutečnost předem nahlásit společnosti Zásilkovna.cz).

Zachovanou hůtou pro odstoupení se považuje, pokud spotřebitel v jejím průběhu (14 kalendářních dnů) odešle společnosti BALVARO LIMITED odštěpný závod oznámení, že od smlouvy odstupuje. 


Adresa pro vrácení zboží do 14 dnů:

BALVARO LIMITED odštěpný závod
Korunní 1039
251 68 Kamenice

Mail: info@dumhracek.cz
Tel.: +420 731 690 307

V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží. 

Dle obchodních podmínek se kupní smlouva ruší již od počátku, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně všecho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (např. dárky). Pokud již není možné vrátit vekerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (ceník speciální dopravy na vyžádání na info@dumhracek.cz). 

 • zboží musí být zabaleno tak, aby nedošlo k poškození při přepravě,

 • vrácené zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebované a je-li to možné, tak v původním obalu,

 • pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (tyto náklady jsou posuzovány individuálně),

 • náklady na vrácení zboží prodávajícímu jsou ve výši nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím. Dodatečné náklady na dopravné jsou v plné režii kupujícího,

 • při odstoupení od kupní smlouvy musí být u zboží uveden: doklad na základě jehož bylo zboží zakoupeno a písemné odstoupení od kupní smlouvy. Můžete vyúžít náš formulář: 

 • zákonná lhůta na vrácení peněz je 14 dnů ve stejné formě jakým je prodávající od kupujícho přijal (pokud není smluveno jinak),

 • prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno,
 • odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, 
 • Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny prodávajícího. Dále je nutné odeslat vůli o odstoupení v lhůtě 14 dnů na adresu prodávajícího.
 • V případě, že je zboží poškozeno, může si prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající v tomto případě prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.
 • Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvu má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvy dle požadavků kupujícího buď výměnou nebo opravou. V případě, že takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od slouvy odstoupit. Toto však neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvu věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • V případě, že kupující zakoupil zboží na své IČ (v rámci svého podnikání jako fyzická či právnická osoba), tak právo odstoupení o kupní smlouvy v lhůtě 14 dnů od převzetí zboží nevzniká.

 

Upozornění: vrácené zboží na dobírku nebude akceptováno

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


1/ Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Pro odhlášení ze zasílání obchodních sdělení napíše kupující na info@dumhracek.cz žádost o ukončení, poté bude prodávajícím vymazán z evidence a již nebudou kupujícímu zasílána žádná obchodní sdělení od prodávajícího.

2/ Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1/
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po splnění smlouvy.

2/ Tyto údaje jsou plně zabezpečeny a nebudou poskytovány žádné třetí osobě s výjimkou, kdy je poskytnutí údajů (jméno a příjmení, adresa, email, telefon) nezbytnou podmínkou doručení zboží. Veškeré smlouvy jsou po svém uzavření archivovány prodejcem v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu BALVARO LIMITED a zasílateli BALVARO LIMITED odštěpný závod.

3/ Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

4/ Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5/ Kupující má právo písemně (emailem na info@dumhracek.cz nebo na korespondenční adresu BALVARO LIMITED odštěpný závod) požádat, aby jeho údaje byly vymazány z evidence prodávajícího. 

6/ Kupující má přístup ke svým osobním údajů a má právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Tyto podmínky jsou platné od 6. 4. 2016
PŘIHLÁŠENÍ


KOŠÍK
Košík je prázdný
 

HISTORIE


Dnes je 27.9.2023 svátek má: Jonáš, zítra Václav


(c) 2023 InternetPro Factory ipf, All rights reserved.
Hračky